Płatności i Bezpieczeństwo

 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony w banku ING:
ING 56 1050 1562 1000 0090 3010 6679
1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem platformy PayU.pl oraz Paypal.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl oraz https://www.paypal.com/pl
1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
1.3.1.1. PayU.pl – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca NIP 7792308495 oraz REGON 300523444, o kapitale zakładowym 4.944.000,00 zł w całości opłacony.
1.3.1.2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
1.4. Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje, których obsługę prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP 6340135475, REGON 271514909. Usługa odroczenia płatności „Kup z Twisto” w ramach usługi imoje świadczona jest przez spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624, numer NIP 9512442875, REGON 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Termin płatności:
2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „Kup z Twisto” Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z Regulaminem formuły zakupowej „Kup z Twisto”.

Pin It on Pinterest

0
TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.