Regulamin

1. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Vista Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6, 35-210. Numer NIP: 5170226467, prowadzącą sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.player.edu.pl.
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Vista Sp. z o. o.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym Wydawnictwa Player jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Vista Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
b) Vista Sp. z o. o zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Vista. Sp. z o. o.
b) Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie www.player.edu.pl. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)Rozporządzeniu z dnia 29.09.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

4. Polityka cookies
Sklep internetowy Wydawnictwa Player dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.player.edu.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

5. Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.player.edu.pl.
b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).Na stronie „Koszyk” widoczna jest lista produktów, które się w nim znalazły oraz kwota do zapłaty. W tym miejscu można edytować zamówienie: zmieniać ilość produktów, usuwać produkty. Po każdej zmianie wartość zamówienia zostanie zaktualizowana.Chcąc zrealizować nasze zamówienie klikamy przycisk ZAMÓW PRODUKTY. Pojawi się formularz zamówienia. Wyszczególnione będą nasze dane: Imię, nazwisko, adres dostawy, rodzaj dokumentu sprzedaży: paragon lub faktura VAT, sposób zapłaty oraz dostawy.
c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
d) Pracownik Vista Sp. z o.o. informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Ceny
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

7. Dostawa/Realizacja zamówienia
a) Dostawa realizowana jest na obszarze całej Europy i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub poczty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
b) Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
c) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warianty dostawy i ich opłat są podane przed zakończeniem składania zamówienia.
d) Firma Vista Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
e) Zamówienie płatne kartą jest przyjęte do realizacji w chwili, gdy karta zostanie zautoryzowana.
f) Zamówienia płatne przelewem zaczynamy realizować w chwili, gdy opłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Firmy Vista Sp. z. o.o.
g) Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu w zakładce „Status zamówienia”.

8. Formy płatności
a) Płatność za zamówiony towar może nastąpić: za pośrednictwem systemu płatniczego Paypal, PAYU, przelewem lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
b) Przy płatności kartą kredytową użytkownik jest zobowiązany przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę.
c) Przy płatności przelewem użytkownik ponosi koszty przelewu. Jeżeli rachunek spółki Vista nie zostanie uznany należną kwotą w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, tj. od dnia złożenia zamówienia, to spółka Vista zasadniczo nie przyjmie tej oferty (a zamówienie zostanie anulowane).Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:Właściciel rachunku: VISTA Sp. z o.o.Bank: ING Nr rachunku: 56 1050 1562 1000 0090 3010 6679
d) Płatność za pośrednictwem systemu Paypal jest dokonywana na platformie Paypal. Po wybraniu Paypal jako formę płatności użytkownik będzie przekierowany do strony Paypal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności użytkownik zostanie z powrotem przekierowany na stronę www.player.edu.pl.
e) Płatność za pośrednictwem systemu PAYU jest dokonywana na platformie PAYU. Po wybraniu PAYU jako formę płatności użytkownik będzie przekierowany do strony PAYU. Bezpośrednio po dokonaniu płatności użytkownik zostanie z powrotem przekierowany na stronę www.player.edu.pl. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Vista do chwili całkowitej zapłaty.

9. Zwroty
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony towar musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Zgodnie z artykułem nr 38, pkt. 5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Vista. Sp. z o.o. zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta ponosi Sprzedawca.
b) Prawo do odstąpienia od umowy
Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę VISTA Sp. Z o.o. telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (VISTA Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów, Tel. +48 506 810 866, call@player.edu.pl). W tym celu Klient skorzystać może formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie VISTA Sp. z o.o. w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, VISTA Sp. z o.o. zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez VISTA Sp. z o.o., standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. VISTA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:VISTA Sp. z o.o.Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 635-210 Rzeszów. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.VISTA Sp. z o.o. ponosi koszty zwrotu towaru.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowyPrawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
— VISTA Sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów, Tel. +48 506 810 866, call@player.edu.pl
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data_______________(*) Niepotrzebne skreślić
c) Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Vista Sp. z o.o. nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek.
d) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
e) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

10. Obsługa Klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do naszej obsługi klienta pod numerem telefonu 506 810 866 lub drogą mailową: call@player.edu.pl. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

11. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
b) Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
d) Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
e) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
f) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
g) Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.