Słownik pokerowy

3-bet

Zagranie polegające na podbiciu następującym po wcześniejszym przebiciu zakładu przez innego zawodnika.

4-bet

Czwarte z kolei podbicie; jest to przebicie 3-beta.

A-game

Gra na najwyższym możliwym dla danego zawodnika poziomie.

ABC-Poker

Najbardziej standardowy, podręcznikowy i przewidywalny sposób gry, w którym decyzje oparte są głównie na kartach własnych i wspólnych, bez analizy gry przeciwników.

Add-on

W turniejach z dozwoloną opcją dokupienia żetonów add-on jest dokupieniem żetonów w ostatnim możliwym momencie. Zazwyczaj jego koszt porównywalny jest z wpisowym do turnieju.

Agresor

Gracz, który najczęściej podbija lub przebija, dominuje przy stole.

All-in

Zagranie za wszystkie żetony. Gracz, który decyduje się na takie zagranie ryzykuje zakończenie udziału w rozgrywce.

Ante

Obowiązkowa opłata uiszczana przez wszystkich graczy przed każdym rozdaniem.

Any- two

Określenie dowolnych kart. Określenie używane, kiedy karty nie mają znaczenia, np. „sprawdzam z any-two”.

Bad beat

Sytuacja kiedy silny układ zostaje pokonany na skutek karty kompletującej przeciwnikowi silniejszy układ.

Backdoor

Sytuacja, w której gracz musi trafić kolejno czwartą (turn) oraz piątą (river) kartę wspólną, aby skompletować silny układ.

Balancing

Balansowanie zagrań. Różnicowanie stylu gry i sposobu rozegrania danych kart własnych.

Bankroll

Pieniądze przeznaczone na grę, budżet na grę.

Bankroll management

Zasady zarządzania kapitałem na grę (bankrollem) określające m.in. maksymalną wysokość blindów przy danym budżecie zawodnika.

Bet

Zakład, podbicie. Postawienie żetonów jako pierwszy.

Big blind (BB)

Duża ciemna. Obowiązkowa opłata, którą musi uiścić gracz na drugiej pozycji na lewo od dealera.

Blank

Karta wspólna, która najprawdopodobniej nie zmieniła układu sił; nieprzydatna.

Blind

Obowiązkowa opłata w ciemno, którą muszą uiścić dwaj zawodnicy siedzący po lewej stronie od dealera. Rozróżniamy binda małego (SB) oraz dużego (BB).

Blocker

Karta będąca kartą własną gracza, która jednocześnie jest outem rywala.

Bluff, blef

Rozegranie danych kart mające na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd, reprezentowanie silnego układu nie posiadając go.

Bluff catcher

Słaby układ, który może wygrać jedynie w przypadku blefu przeciwnika.

Board

Karty wspólne widoczne dla wszystkich graczy. W odmianie hold’em board to flop (3 karty wykładane w pierwszej kolejności), turn oraz river (po jednej).

Bottom pair

Najniższa para. Układ składający się z najniższej karty widocznej na boardzie oraz jednej z kart posiadanych przez gracza.

Broadway

Najwyższy możliwy strit (10-J-Q-K-A).

Bubble

Faza turnieju tuż przed miejscami płatnymi.

Button

Sama pozycja oraz krążek służący do oznaczenia pozycji dealera.

Buy-in

Opłata, którą gracz musi uiścić, aby wziąć udział w turnieju lub grze typu cash.

Call

Sprawdzenie zakładu przeciwnika.

Calling station

Gracz, który bardzo często sprawdza zakłady, ale rzadko sam podbija stawkę.

Cash game

Gra typu cash. Charakteryzuje się stałą wysokością ciemnych oraz tym, że każdy żeton reprezentuje konkretną wartość pieniężną.

Check

Przeczekanie. Sytuacja, w której gracz decyduje się nie pasować kart, ale także nie podbijać. Check jest możliwy pod warunkiem, że wszyscy poprzedzający gracze uczynili to samo lub spasowali swoje karty.

Check behind

Przeczekanie ostatniego zawodnika w danej turze licytacji, kiedy wszyscy poprzednicy zrobili to samo.

Check in the dark

Czekanie w ciemno; sytuacja, w której gracz podejmujący decyzję jako pierwszy po wyłożeniu karty wspólnej oznajmia, że będzie czekać, przed zobaczeniem wykładanej karty.

Check-raise

Zagranie polegające na przeczekaniu, a następnie -w obliczu podbicia przeciwnika- przebiciu zagrania oponenta.

Chips

Żetony.

Clubs

Trefle.

Coinflip

Sytuacja, w której gracze posiadają porównywalne szanse na zwycięstwo. Klasycznym przykładem jest starcie pary przeciwko dwóm wyższym kartom.

Connectors

Karty własne gracza, przy czym mają one nastepujące po sobie wartości, np. 6-7, 2-3.

Continuation bet, c-bet

Sytuacja po pokazaniu flopa polegająca na podbiciu gracza, który w fazie pre-flop podbijał jako pierwszy.

Cooler

Sytuacja, gdy bardzo silna ręka przegrywa w starciu z jeszcze silniejszym układem.

Cutoff

Miejsce przy stole na prawo od dealera (buttona).

Dead money

Pieniądze w puli, które nie należą do żadnego z aktywnych w rozdaniu graczy.

Deal

Moment w późnej fazie turnieju kiedy zawodnicy, którzy mają zapewnione wygrane pieniężne ustalają między sobą podział wygranej.

Dealer

Osoba, która rozdaje karty. Zazwyczaj oznacza miejsce przy stole, na lewo od której zawodnicy wpłacają ciemne, kolejno: dużą i małą.

Deck

Talia kart.

Deep stack

Zawodnik, który ma dużą ilość żetonów- znacznie przekraczającą średni stan posiadania innych zawodników.

Dominated

Zdominowany; sytuacja, w której dwóch zawodników posiada po jednej karcie w tej samej wysokości, lecz u jednego druga karta jest wyższa. Typowy przykład AK przeciwko AQ.

Donkbet

Zakład zawodnika, który nie był agresorem na wcześniejszym etapie rozdania; przejęcie inicjatywy.

Double up

Podwojenie stanu posiadania żetonów- zazwyczaj po zagraniu za wszystkie żetony i wygraniu rozdania.

Downswing

Dłuższy przedział czasu, w którym zawodnik przegrywa rozdania lub całe turnieje, sesje pokerowe.

Draw

Sytuacja, w której zawodnik potrzebuje dodatkowej karty, aby uzupełnić układ. Np. ma cztery karty w kolorze (draw do koloru) lub 4 kolejne karty (draw do strita).

Drawing dead

Sytuacja, w której gracz nie ma szans na wygranie rozdania, mimo że na stole pojawi się co najmniej jedna karta wspólna.

Effective stack

Stack efektywny; maksymalna ilość żetonów jakie jesteśmy w stanie wygrać w danym rozdaniu.

Equity

Stosunek współczynnika posiadanych przez gracza żetonów do całości puli do jego szans na wygranie rozdania.

EV

Expected value- oczekiwana, możliwa do osiągnięcia wartość w danym rozdaniu.

Final Table

Stół finałowy.

Fish

Gracz o małych umiejętnościach pokerowych.

Flat call

Sytuacja, w której gracz posiadający silny układ (pozwalający na przebicie), jedynie sprawdza zakład przeciwnika.

Float

Sytuacja, w której pierwotny agresor tylko sprawdza podbicie swojego oponenta, umożliwiając tym samym możliwość przejęcia przez niego inicjatywy w kolejnych rundach licytacji.

Flop

Trzy karty wspólne wykładane po pierwszej licytacji.

Flush

Kolor; układ składający się z pięciu kart w tym samym kolorze.

Flush draw

Draw do koloru; sytuacja, w której zawodnikowi brakuje jednej karty w danym kolorze, aby uzyskać kolor.

Fold

Spasowanie kart, po którym gracz nie bierze udziału w dalszej części rozdania.

Fold equity

Stosunek współczynnika posiadanych przez gracza żetonów do całości puli do prawdopodobieństwa na to, że wszyscy przeciwnicy spasują swoje karty.

Freeroll

Turniej bez kwoty wpisowego, ale z dodaną przez organizatora pulą, o którą walczą gracze.

Freezout

Turniej, do którego wkupić można się tylko raz. W efekcie po utracie wszystkich żetonów gracz odpada z turnieju.

Full House, Full

Układ składający się z pary oraz trójki kart tej samej wartości.

Full Ring

Stół pokerowy, przy którym gra od 7 do 10 graczy.

Grind

Gra w pokera charakteryzująca się dużą ilością rozdań na niskich stawkach, zazwyczaj z graczami na niższym poziomie.

Gutshot

Sytuacja, w której gracz potrzebuje karty konkretnej wartości, aby skompletować strita, np. 7 w przypadku 5-6-8-9.

Hand for hand

Moment w turnieju, w którym ostatni gracz musi odpaść, aby reszta trafiła na miejsca płatne. Rozdania odbywają się wówczas w tej samej ilości na każdym ze stołów. Gdy na jednym zakończy się rozdanie, gracze zmuszeni są czekać do zakończenia rozdania na pozostałych stołach.

Heads-up

Końcowy etap turnieju, w którym pozostało tylko dwóch zawodników.

Hero

Potoczna nazwa zawodnika, z perspektywy którego obserwujemy grę i który mówi o rozgrywce. Jego oponentem jest tzw. Villain.

Hero call

Sprawdzenie zakładu przeciwnika przy jednoczesnym posiadaniu słabego układu. Standardowym przykładem jest sprawdzenie blefu z wysoką kartą.

Hero fold

Spasowanie kart w momencie posiadania silnego układu w obliczu przebicia przeciwnika reprezentującego układ silniejszy od naszego.

High card

Układ, w którym o wygranej stanowi najwyższa karta. Gracz nie posiada pary lub żadnego mocniejszego układu.

High stake

Gra na wysokie stawki.

Highroller

Turniej o wysokim wpisowym.

Hijack

Pozycja przy stole, druga na prawo od dealera.

ICM

Independent Chip Model; matematyczny model używany w końcowej fazie turnieju. Bazuje na założeniu, że każdy żeton to szansa na zdobycie nagrody finansowej i na tym opiera się opłacalność zagrań.

Idiot end

Sytuacja kiedy wśród kart wspólnych są cztery kolejne karty, a jedna z kart własnych uzupełnia najniższego możliwego strita.

Implied odds

Rodzaj pot odds, które wliczamy kiedy posiadamy draw; żetony możliwe do zdobycia w przypadku wygranej.

ITM

In The Money Sytuacja w turnieju, w której gracz ma zapewnioną wygraną pieniężną.

Izolacja, gra izolacyjna

Podbicie mające odseparować gracza, który zagrał za wszystkie żetony (all-in), aby żaden z pozostałych graczy nie wziął udziału w rozdaniu.

Kicker

W przypadku, gdy zawodnicy posiadają tak samo silny układ np. parę, o zwyciężcy decyduje najwyższa posiadana przez nich karta, tzw. kicker.

LAG

Loose aggressive – styl gry, w którym gracz rozgrywa bardzo dużą ilość rąk startowych w sposób agresywny tj. stosuje wysokie podbicia lub przebija innych graczy.

Limp

Zagranie polegające na wejściu do rozdania przez dołożenie do puli żetonów w wysokości BB.

Main pot

Pula główna. W przypadku kiedy jeden z graczy zagrał za wszystkie żetony i został sprawdzony przez co najmniej dwóch graczy tworzona jest pula główna, która w przypadku zwycięstwa trafi do gracza grającego all-in.

Min-raise

Przebicie o najmniejszej możliwej wartości.

Monster

Bardzo mocny układ.

MTT

Multi Table Tournaments- turnieje wielostolikowe rozgrywane on-line.

Multiway Pot, Multipot

Rozdanie, w którym bierze udział przynajmniej czterech graczy.

NIT

Gracz tight-passive; gracz, który nie angażuje się w rozdanie bez silnych kart własnych, a ponadto w rozdaniach utrzymuje pulę na niskim poziomie, unika podbić i przebić.

Nuts

Najmocniejszy możliwy układ przy danych kartach wspólnych.

NLHE

Skrót od No Limit Hold’em.

NL

No limit; określenie braku maksymalnej wysokości podbicia.

Odds

Współczynnik prawdopodobieństwa w przypadku kiedy gracz potrzebuje kolejnej karty, by skompletować układ.

Open ended, Open ended straight draw

Sytuacja, w której gracz posiada wśród kart wspólnych i własnych cztery kolejne karty. Każda z kart o jeden wyższych lub niższych skompletuje strita, np. 3 lub 8 w przypadku 4-5-6-7.

Open raise

Podbicie otwierające. Podbicie w sytuacji kiedy gracz jako pierwszy decyduje się wziąć udział w danym rozdaniu.

Out

Karta, w przypadku wyłożenia której gracz ze słabszym układem wzmocni go i wygra rozdanie.

Overbet

Podbicie w wysokości większej niż ilość żetonów w dotychczasowej puli.

Overcard

Karta własna gracza, która jest wyższa od każdej z kart wspólnych.

Overpair

Para wyższa od kart wspólnych utworzona z kart własnych gracza.

Pair

Para.

Paired

Sparowany. Sytuacja, w której wśród kart wspólnych znajduje się para kart jednakowej wysokości.

Pasywny (gracz)

Gracz, który podbija lub przebija bardzo rzadko.

Pocket, pocket pair

Sytuacja, w której karty własne gracza tworzą parę.

Poker

Układ pięciu kolejnych kart w tym samym kolorze.

Postflop

Etap rozdania po wyłożeniu trzech kart wspólnych (flopa).

Pot

Pula.

Pot committed

Skomitowany do puli. Gracz, który zainwestował już w rozdanie tyle, że nieopłacalne będzie dla niego spasowanie swoich kart.

Pot control

Kontrola puli. Ograniczanie wysokości podbić, mające na celu utrzymanie puli na możliwie niskim poziomie.

Pot odds

Stosunek szans na zwycięstwo do stosunku koniecznej inwestycji do puli.

Preflop

Etap rozdanie przed wyłożeniem flopa, kart wspólnych.

Probe bet

Podbicie sprawdzające; ma na celu sprawdzenie reakcji przeciwnika i uzyskanie dodatkowych informacji nt. siły jego kart.

Push

Zagranie za wszystkie żetony.

Quads

Kareta; układ złożony z czterech kart tej samej wartości.

Raise

Przebicie; podniesienie wysokości zakładu.

Rake

Część wpisowego do turnieju potrącana przez jego organizatora.

Range

Zakres (rąk); możliwa kombinacja kart własnych gracza.

Read

Umiejętność czytania gry przeciwnika.

Rebuy

Dokupienie żetonów.

Re-raise

Przebicie gracza, który uprzednio już przebił zawodnika.

Reverse implied odds

Odwrócone implied odds; są to pot odds wliczające przyszłe możliwe straty w sytuacji kiedy przeciwnik ma lub może stworzyć silniejszy układ.

Royal flush

Poker królewski; układ składający się pięciu kolejnych kart w tym samym kolorze od 10 do asa.

Runner-runner

Sytuacja, w której gracz, aby wygrać, potrzebuje konkretnej karty zarówno na turn, jak i na river.

Satelita

Turniej eliminacyjny do turnieju z wyższym wpisowym.

Scary Money

Sytuacja, w której gracz po zdobyciu dużej ilości żetonów zaczyna grać bardzo pasywnie w obawie przed ich utratą.

Semi-bluff

Zagranie, które jest blefem, ale istnieje szansa, że kolejne karty wspólne stworzą silny kład.

Set

Trójka układ trzech kart tej samej wartości, przy czym tylko jedna z nich jest kartą wspólną.

Set mining

Sytuacja, w której gracz bierze udział w rozdaniu posiadając niską lub średnią parę z nadzieją na trafienie trójki na flopie.

Shortstack

Gracz posiadający bardzo małą ilość żetonów.

Shove

Zagranie za wszystkie żetony.

Showdown

Moment na końcu rozdania, w którym gracze odsłaniają swoje karty własne.

Side-pot

Pula boczna. W momencie kiedy gracz grający all-in został sprawdzony przez przynajmniej dwóch graczy rozpoczynają oni grę o pulę boczną, o którą nie może walczyć gracz na all-in.

Sizing, bet sizing

Wybór odpowiedniej wysokości podbicia.

Slowplay

Rozgrywanie bardzo mocnego układu w sposób pozwalający ukryć jego siłę. Zazwyczaj polega na przeczekiwaniu lub sprawdzaniu zagrań przeciwnika bez przebijania go.

Slowroll

Sytuacja polegająca na przewlekaniu decyzji o sprawdzeniu przez gracza posiadającego bardzo silny układ. Sprawia to, że gracz ze słabszym układem ma nadzieje na wygraną.

Small blind

Mały blind; pierwsza pozycja przy stole na lewo od dealera. Gracz na tej pozycji w ciemno wnosi zakład w wysokości (zazwyczaj) połowy dużego blinda.

Smallball

Smallball to styl gry polegający na rozgrywaniu dużej ilości rozdań z małą pulą nawet z marginalnymi kartami własnymi.

Smooth call

Patrz: flat call.

Snap call

Błyskawiczne sprawdzenie zakładu przeciwnika.

SNG, Sit & go

Rodzaj turniejów pokerowych z określoną ilością graczy.

Split

Podział puli pomiędzy zawodników posiadających tak samo silne układy.

Squeeze

Zagranie polegające na wysokim przebiciu w sytuacji, gdy podbicie innego zawodnika zostało uprzednio sprawdzone przez innego zawodnika.

Stack

Ilość żetonów będących w posiadaniu gracza.

Steal

Kradzież. Sytuacja kiedy gracz na późnej pozycji podbija, aby wymusić spasowanie kart przez graczy na blindach. Wymagane jest, aby wszyscy gracze podejmujący uprzednio decyzje spasowali swoje karty.

Straddle

Zagranie w grach typu cash polegające na tym, że gracz będący po lewo od BB bez oglądania swoich kart podbija do dwukrotności BB. Jako pierwszy decyzję podejmuje wówczas gracz na pozycji BB+2.

Straight

Strit; Układ składający się z pięciu kolejnych kart w różnych kolorach.

Straight flush

Poker; układ składający się z pięciu kolejnych kart w jednym kolorze.

Suckout

Sytuacja, w której mocny układ przegrywa na skutek skompletowania przez rywala układu w chwili wyłożenia czwartej lub piątej karty wspólnej.

Suited

Karty własne gracza w jednym kolorze.

Suited connectors

Kolejne dwie karty własne w jednym kolorze, np. 7 8 trefl.

Swing

Duże zmiany w wysokości kapitału gracza lub stanie posiadania żetonów w turnieju.

TAG, Tight aggressive

Styl gry polegający na sporadycznym angażowaniu się w rozdania i rozgrywaniu ich w sposób agresywny, tj. za pomocą wysokich podbić lub przebijania oponentów.

Texas Hold’em

Odmiana pokera, w której każdy gracz otrzymuje dwie karty własne, a na stole pojawia się pięć kart wspólnych (flop, turn i river). Spośród tych siedmiu kart gracz kompletuje najmocniejszy pięciokartowy układ.

Thin value bet

Podbicie, którego celem jest uzyskanie jak największej wartości w przypadku sprawdzenia, ale bez posiadania bardzo mocnego układu.

Three of a kind

Trójka; układ trzech kart tej samej wartości.

Tight

Styl gry polegający na angażowaniu się w rozdania jedynie z bardzo silnymi kartami własnymi.

Tilt

Stan emocjonalny gracza objawiający się podejmowaniem decyzji na podstawie emocji, a nie logiki. Zazwyczaj oznacza zdenerwowanie na skutek wcześniejszego przebiegu rozgrywki.

Token

Darmowy bilet do turnieju on-line.

Top kicker

Najwyższy możliwy kicker.

Top pair

Para utworzona z karty własnej oraz najwyższej z kart wspólnych.

Tournament

Turniej pokerowy.

Trips

Trójka, układ trzech kart tej samej wartości, przy czym dwie z nich to karty wspólne.

Turn

Karta wspólna wykładana jako czwarta (po flopie).

Under the gun, UTG

Pozycja na lewo od gracza na pozycji BB.

Underpair

Para stworzona z dwóch kart własnych gracza, z których każda jest niższa od każdej z kart wspólnych.

Value

Wartość. W pokerze oznacza oczekiwaną wartość możliwą do uzyskania w danym rozdaniu.

Value bet

Podbicie, którego celem jest uzyskanie jak największej wartości w przypadku sprawdzenia.

Variance

Wariancja. W probabilistyce odchylenie od standardowej, oczekiwanej wartości. W pokerze oznacza np. odchylenie od przeciętnej siły kart własnych gracza w dłuższej perspektywie.

Villain

Gracz będący przeciwnikiem dla Hero, czyli oponent gracza, z perspektywy którego obserwujemy grę.

Walk

Sytuacja, w której wszyscy gracze łącznie z z graczem na SB pasują swoje karty, przez co gracz na pozycji BB wygrywa rozdanie bez jakiejkolwiek akcji z jego strony.

Wheel

Najniższy możliwy strit (A-2-3-4-5).

Pin It on Pinterest

0
TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.